TAV2812PIR-MP

型名 イメージサイズ マウント 焦点距離 絞り アイリス 大きさ PDF
TAV2812PIR-MP 1/3 CS 2.8~12 F1.4 P 41.3×59.4 DL